Owoman.ru

Совместимость имен Лилия

Лилия Алексеевна, Аидреевна, Артемовна, Валентиновна, Васильевна, Викторовна, Витальевна, Владимировна, Евгеньевна Ивановна, Ильинична, Михайловна, Петровна, Сергеевна, Федоровна, Юрьевна.

Совместимость имени Лилия в браке:

Андрей Евгеньевич, Леонидович, Семенович, Яковлевич;

Григорий Григорьевич, Янович;

Иван Арсентьевым, Владимирович, Ильин, Михайлович, Сергеевич.

Лилия Алеюсандровиа, Аркадьевна, Борисовна, Вадимовна, Григорьевна, Кирилловна, Максимовна, Матвеевна, Никитична, Павловна, Романовна, Тарасовна, Тимофеевна, Эдуардовна, Яковлевна.

Совместимость имени Лилия в браке:

Аркадий, Богдан, Борис, Геннадий, Роман, Тихон

с отчествами Андреевич, Валентинович, Васильевич, Викторович, Владимирович, Глебович, Денисович, Леонидович, Михайлович, Романович, Семенович, Сергеевич, Тарасович, Тихонович, Филиппович, Юрьевич, Яковлевич, Янович.

Лилия Богдановна, Виленовна, Владиславовна, Вячеславовна, Геннадьевна, Георгиевна, Даниловна, Егоровна, Константиновна, Макаровна, Робертовна, Святославовна, Яновна, Ярославовна.

Совместимость имени Лилия в браке:

Анатолий Борисович, Петрович;

Андрей Григорьевич, Матвеевич, Русланович, Семенович;

Глеб Алексеевич, Богданович, Вячеславович, Григорьевич, Павлович;

Даниил Антонович, Владимирович, Глебович, Денисович, Евгеньевич;

Михаил Кириллович, Яковлевич.

Лилия Антоновна, Артуровна, Валерьевна, Германовна, Глебовна, Денисовна, Игоревна, Леонидовна, Львовна, Мироновна, Олеговна, Руслановна, Семеновна, Филипповна, Эмману-иловна.

Совместимость имени Лилия в браке:

Алексей, Вячеслав, Григорий, Яков, Ян

с отчествами Андреевич, Борисович, Викторович, Витальевич, Данилович, Евгеньевич, Иванович, Игоревич, Павлович, Семенович, Федорович, Эммануилович, Юрьевич.

Лилия Алановна, Альбертовна, Анатольевна, Вениаминовна, Владленовна, Дмитриевна, Марковна, Николаевна, Ростиславовна, Станиславовна, Степановна, Феликсовна.

Совместимость имени Лилия в браке:

Андрей, Аркадий, Лев, Леонид, Юрий

с отчествами Андреевич, Богданович, Борисович, Владимирович, Григорьевич, Евгеньевич, Львович, Максимович, Матвеевич, Олегович, Павлович, Ростиславович, Сергеевич, Юрьевич.

Удачные браки

Лилия Семеновна (декабрь) - Алексей Викторович (август)

Лилия Николаевна (июль) - Леонид Андреевич (ноябрь)

Лилия Яковлевна (июнь) - Борис Васильевич (январь).

Сложные браки

Лилия Богдановна (апрель) - Михаил Алексеевич (октябрь)

Лилия Тимофеевна (сентябрь) - Ивам Степанович (май)

Лилия Святославовна (июнь) - Глеб Константинович (ноябрь).

Разводы

Лилия Артуровна (октябрь) - Николай Петрович (октябрь)

Лилия Николаевна, (декабрь) - Леонид- Викторович (феврале)

Лилия Тихоновна (январь) - Анатолий Степанович (ноябрь).РЕКОМЕНДУЕМ